Cluster 1

Achteruit parkeren

Het eerste cluster bestaat uit één oefening, dit is achteruit parkeren in een parkeervak. In deze verplichte oefening looptu aan de rechterzijde van de rijbaan met de motor aan de hand. Daarna parkeert u de motor achteruit in een denkbeeldig parkeervak en zet u de motor op de zijstandaard of op de middenbok. Vervolgens haalt u de motor weer van de standaard en loopt u in een korte bocht naar rechts het parkeervak uit tot bij de pion die bij de oefening hoort.cLUSTER 1